Menu Luk

Etiske Retningslinjer

Etiske retningslinier for træning og omgang med hund i DcH Silkeborg

Foreningen arbejder:

 • For at uddanne det enkelte medlem til at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
 • For at give hundeførerne en omfattende viden om hundens sprog og behov, så hund og ejer får et harmonisk samliv, uden angst og misforståelse.
 • For at ingen hunden skal leve et liv hvor trusler, uvidenhed og afstraffelse, forhindrer den i at have et godt hundeliv.

Træningen foregår udelukkende med positive metoder, som godbidder, leg, ros og klikker.

Foreningen accepterer ikke:

 • At hunden påføres smerte, ubehag og angst i træningen
 • Hårdhændet behandling af hunden
 • Pig og kvælerhalsbånd (i kvæl)
 • Hård stemmeføring, med formålet at straffe hunden.

Konsekvenser:

 • Trænerne anvender altid sund fornuft og god dømmekraft, når der reageres.  Eksempel: Der er forskel på at skrige af sin hund, fordi den ikke dækker når man beder om det, og på at skrige efter en hund, der er på vej mod biler eller andre hunde, hvor den kan påføre sig selv eller andre skade.
 • Alle trænere har ret og pligt, til at reagere på medlemmer der ikke følger retningslinierne.
 • Trænere kan til enhver tid vurdere, om en hundefører har gjort sig skyldig i en forseelse og bortvise denne fra dagens træning. Træneren indberetter straks episoden til bestyrelsen, som efterfølgende tager kontakt til hundeføreren inden næste træning.
 • Bestyrelsen har i alle tilfælde det endelige ansvar i henhold til paragraf 21 i DCH Danmarks vedtægter.