Bestyrelsen 2021

Formand René Agerholm formand@dch-silkeborg.dk
Næstformand Frank Fredelund Nielsen frank@fredelund.net
Sekretær Dorte Fransen grauballekonens@gmail.com
Kasserer Mohamed Lamri kasserer@dch-silkeborg.dk
Medlem af bestyrelsen Vivi Ann Davidsen vivi@davidsen.mail.dk
Medlem af bestyrelsen Alice Sloth Kristiansen
Medlem af bestyrelsen Janni Bjerreskov
1.suppleant Mette Wadum
2.suppleant Rikke Gryholdt

Opdateret 10. juli 2021