Bestyrelsen 2022

Medlem af bestyrelsenJanni Bjerreskov

Formand René Agerholm formand@dch-silkeborg.dk
Næstformand Frank Fredelund Nielsen frank@fredelund.net
Sekretær Dorte Frandsen grauballekonens@gmail.com
Kasserer Mohamed Lamri kasserer@dch-silkeborg.dk
Medlem af bestyrelsen Vivi Ann Davidsen vivi@davidsen.mail.dk
Medlem af bestyrelsen Gitte Lindegård Munk
Medlem af bestyrelsen Janni Bjerreskov
1. suppleant Mette Wadum Petersen
2. suppleant Rikke Gryholt

Opdateret 20. april 2022