Kontingent 2019

Kontingentet indbetales på vores konto i Jyske bank.
Reg:7170 Konto:2300790

Kontingent type Nye og eksisterende
medlemmer af DcH Silkeborg
Træningsmedlem*
Årskontingent for medlem med 1 hund 1250,- 930,-
Årskontingent for 2 familiemedlemmer med 2 hunde (samme adresse) 2300,- 1600,-
12 ugers opstarts hold, indeholder medlemskab for resten af indeværende år.
Inkludere Bogen Klikkertræning for din Hund af Canis.
1450,- 1130,-
Indtag af ny hundefører direkte på:
onsdagshold, videregående, rally og lydighed
(kun indtag på videregående, rally og lydighed hold hvis nyt medlem har klikker
erfaring som svarer til det niveau vi kræver af medlemmer for at kunne rykke op)
januar: 1250,-
april: 1000,-
maj: 850,-
august: 775,-
930,-
680,-
530,-
430,-
Deltagelse: ekstra hold eller ekstra hund (ekstra hund kun ifølge aftale med træner)

1/1 – 31/12:
1/8 – 31/12

700,-
350,-
700,-
350,-
Deltagelse på hyggehold med hund nr.2 (pr. år) 300,- 300,-
Reduceret kontingent
Medlemmer med tillidshverv, aktive trænere, aspiranter og trænere på pause(første år)
Hjælpetrænere, tovholdere samt faste og aktive medlemmer af udvalg
Passivt medlemskab
420,-
600,-
850,-
Spotkurser for medlemmer af DcH Silkeborg og andre DcH foreninger.
Pris fastsættes ud fra varighed, indhold og antal deltager der er plads til for det enkelte kursus.

*Med træningsmedlem menes et medlem hvis medlemskab af DcH Danmark er igennem en anden lokal forening end DcH Silkeborg.